Breaking News

Breaking News

Filip & Fredrik sänder direkt ifrån studion i Filmhuset. Programmet produceras av Nexiko för Kanal 5. Under hösten har Marta varit på plats som Scripta för sändningarna.